Listopad 8, 2016

REGULAMIN


Osoba uczestnicząca („Uczestnik”) w imprezie świątecznej („Blogowigilii”) organizowanej przez Ilonę Patro i Annę Samsonowicz („Organizator”), na terenie Reduty Banku Polskiego („Reduta”) mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Udział w Blogowigilii jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

I. Rejestracja

1. Rejestracja odbywa się na stronie Blogowigilia.pl w dniach 29.11, 30.11, 1.12. 2016 roku za pomocą formularza.
2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera uzupełnione wszystkie pola: imię i nazwisko, adres e-mail, adres bloga/kanału na Youtube, datę urodzenia, akceptację zasad rejestracji.
3. Do rejestracji zapraszamy blogerów, youtuberów i innych twórców internetowych.
4. Rejestracja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. W związku z tym rejestracji nie mogą dokonywać osoby, które nie ukończyły 18 roku życia
5. Jeśli bloga lub kanał na Youtube prowadzą dwie osoby i jest to zaznaczone na blogu/kanale na Youtube, każda z tych osób wysyła zgłoszenie oddzielnie.
6. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane i akceptowane według kolejności zgłoszenia bez względu na tematykę, statystyki i długość prowadzenia bloga, czy kanału na Youtube.

II. Udział w Blogowigilii

1. Udział w Blogowigilii mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
2. Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i wiek.
3. Uczestnik Blogowigilii nie może wnosić na teren Reduty: środków odurzających lub substancji psychotropowych, broni, ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających w Klubie.
4. Uczestnik Blogowigilii ma obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Reduty i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
5. W Reducie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc dla palących. Osoby przebywające w tych miejscach dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
6. Blogowigilia rozpoczyna się 10 grudnia 2016r. o godz. 18.00 a kończy 11 grudnia 2016 r. o godz. 01.00.
7. Uczestnik Blogowigilii odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie w Reducie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia o charakterze losowym, takie jak pożar, ewakuacja, katastrofa, kataklizm, itp. i nie będzie zobowiązany do odszkodowania lub rekompensaty innych roszczeń związanych z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy w Reducie z ww. powodów.
9. Uczestnik Blogowigilii godzi się na warunki panujące w Reducie przebywając w nim na własną odpowiedzialność. W szczególności akceptuje: przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu; przygaszone światło, przebywanie w strefie działania silnego oświetlenia, (na szczególne niebezpieczeństwo związane z ich oddziaływaniem narażone są osoby chore na epilepsję oraz kobiety w ciąży); śliską posadzkę; występowanie elementów dekoracyjnych, zabezpieczających lub mocujących, stopni schodowych, a także sprzętu i urządzeń zasilanych elektrycznie.
10. Zgłaszające się osoby wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych przez Organizatora na potrzeby rejestracji, wysłania mailingu.
11. Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w Blogowigilii jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, artystów i gości w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym Organizatora. Adres do kontaktu: hej@blogowigilia.pl
12. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny dla Uczestników.
13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w Reducie znajduje się monitoring.
14. Organizator informuje, że budynek Reduty nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy przyjmują ten fakt do wiadomości.

15. Będąc uczestnikiem Blogowigilii wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji od Organizatorów imprezy na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).